Skip to main content

Eesti Gaas AS-i töötajate tagasiside Telefonikõne tegemise koolitusele:

 • Kuidas õigesti telefonivestlust alustada, jätkata, oma kõnetehnikat reguleerida, näiteks teha väikseid pause.
 • Sain nõuandeid väljendite kohta, mida kasutada ja mida soovitavalt mitte kasutada.
 • Sain  kogemustele tuginevat infot vestluse psühholoogia kohta.
 • Koolitaja  abistas meid parema lahenduse leidmisel. Meeldis rühmatöö ülesande lahendamisel.
 • Koolitaja suutis tekitada sundimatu  ja vaba õhkkonna, samas suutis ta ohjata kogu koolitust.
 • Koolitaja oli suurte kogemustega, väga sõbralik  ja hästi positiivne. Leidis meiega kontakti. Tõi palju näiteid elust enesest. Meeldis tempo, aeg möödus väga kiiresti.
 • Klientidega suhtlemisel on sellised koolitused vajalikud.

Sotsiaalteenuste osutajate tagasiside Muudatuste ja motivatsiooni toetamise koolitusele:

 • Meeldisid koolitaja näited oma kogemustest.
 • Oli äratundmise- ja meeldetuletamise rõõmu, aga palju oli ka uut. Kõik on praktikas kasutatav.
 • Päeva esimene pool olin nõutu, et igav, aga ei olnud lõpuni- aja mahavõtmine ja mõtisklemine neil teemadel ei olnudki paha.
 • Sellist sõnaosavust on meeldiv kuulata!
 • Positiivne, lisaks toredad ülesanded.
 • Head praktilised näited. Väga sisukas, kaasav ja tempokas.
 • Oli rõõmus, positiivne- on ka teistsuguseid nähtud. Väga huvitav inimene.
 • Huvitavad näited, karismaatiline etteaste.
 • Raske anda hinnangut, kuna lähenemine oli planeeritud hektiliselt. Näited see-eest elutargad.

Danske Bank’i töötajate tagasiside Eduka eneseväljenduse koolitusele:

 • Meeldis, et ei olnud materjalide “kuiva” läbitöötamist, vaid oli palju arutelu ja näiteid reaalsetest situatsioonidest.
 • Sobis koolitaja elurõõmus hoiak, huumorimeel, huvitavad/naljakad näited.
 • Meeldisid grupitöö ja see, kuidas koolitust läbiviidi. Ma sain palju infot, kuidas tööl edasi liikuda ja ka nippe eraelus kasutamiseks.
 • Saime omad arvamuse öelda ja situatsioone arutleda. Meeldis harjutustestide läbitegemine – esimesed harjutamised, millega saab töölaua taga jätkata.
 • Koolitus oli super ja endale sooviks rohkem aega ja võimalusi, et näiteks jätkukoolitusel osaleda. Aitäh!

Aasa Global AS-i Telefonisuhtluse koolitusele tagasiside:

 • Meeldis probleemide arutamine ja lahenduste otsimine; jäin rahule.
 • Väga meeldiv koolitaja ja vaba kuid konreetne õhustik.
 • Meeldis ühine situatsioonide üle arutamine.
 • Energia meeldis. Materjalid olid head, polnud slaide.
 • Positiivne keskkond kogu koolituse vältel.
 • Meeldis kõikehaarav materjal.
 • Materjal oli kasulik. Koolitaja meeldiv ja andis palju kasulikke nõuandeid.
 • Saime harjutada erinevaid situatsioone ja leida kõige sobivamaid lahendusi. Tore, et meie soove võeti arvesse! ????
 • Koolitus oli huvitav ja lõbus. Sain palju uusi nippe/teadmisi mida kasutada igapäevatöös.

Rakvere Haigla meeskonnatöö koolitusele osalejate tagasiside:

 • Meeldis koostöövõimaluste analüüs ja kolleegide tugevuste väljatoomine.
 • Koolitajalt sain paar nippi, mida ikka ja jälle meelde tuletada. Aitab hoida sihti.
 • Vaba õhkkond koolitusel ja kõikide kaasamine arutelusse.
 • Suhtlemise intensiivsus koolitaja ja osalejate vahel.
 • Koolitaja rõõmus meel ja positiivsus, kuid pisut kiire oli.
 • Koolitaja pädevus!
 • Harjutuste läbitegemine ja näidete toomine.
 • Koolituse läbiviimine.

Baltic Account Company OÜ Koostöö koolitusele tagasiside:

 • Meeldis, et teooriat ja loomingulist tegevust/rühmategevust oli parasjagu ehk tasakaalus.
 • Head näited, materjalid hästi koostatud – lühidalt oluline on välja toodud, ruum hubane, meeskond hästi paigutatud, läbiviimine planeeritud – pausid, lõuna jms.
 • Koolitaja oli avatud, lõbus ja andis positiivse energia. Meeldisid harjutused, grupitööd ja koolitaja poolt toodud näited.
 • Meeldis koolituse läbiviimine ja originaalsus. Aitähh, et slaide ei olnud!!!
 • Koolitus tervikuna: avatud suhtlus, teooria ja praktika vaheldumisi Kuna koolitus täitis oma eesmärki, siis tuleb ja on ka põhjust rahul olla!

Tartu Tööstushariduskeskuse IKT osakonna õpetajate tagasiside Õpitehnikad koolitusele:

 • Meeldis koolitaja oskus koolitust läbi viia ja elulised näited koolituse läbiviimisel. Hea materjal.
 • Vaba ja avatud suhtumine, koolitaja kogemused.
 • Koolitaja elav suhtluslaad, positiivne õhkkond. Sisu asjakohasus ja vajalikkus.
 • Materjalid tunduvad sobilikud korduvaks ülevaatamiseks, läbimõtlemiseks, tutvun kindlasti ka kodulehel olevate materjalidega.
 • Rõõmus positiivne õhkkond, meeldiv koostöö.