Skip to main content

Igas ettevõttes on välja kujunenud või siis teadlikult kujundatud organisatsiooni- ja teeninduskultuur, millest ettevõtte esindamisel juhindutakse. Samas muutuvas keskkonnas tekib pidev vajadus kohaneda eriolukordadega, olgu selleks ettevõtte sisekliima, kliendisuhted või turu ootused – just need muutused tingivad vajaduse kohaneda ja toime tulla ning mõjutavad ettevõtte edukat esindamist.

Abiks kolmetunnine koolitus, mille käigus keskendume:

  • soovitud organisatsiooni- ja teeninduskultuuri määratlemisele,
  • ettevõtte esindajale esitatud ja klientide ootuste analüüsimisele ning parimate võimluste leidmisele,
  • kohanemisele ja toimetulekule erinevates olukordades.

Koolitus on seminari vormis ja kohandatav vastavalt töögrupi vajadustele.

Koolitaja on Mare Muskat, kes on õppinud andragoogina organisatsioonikäitumist ja isiksuse psühholoogiat Tallinna Ülikoolis, parendanud ja praktiseerinud teenindust  nii nõustajana/müügitoetusjuhina pangas kui kõnekeskuses koolitus- ja kvaliteedijuhina.

Koolitushuvi palun edastada e-kirjaga info@koolituskursused.ee

Igas koostöölises grupis esineb konflikte, sest see on inimeste erinevusest tulenev paratamatus. Kuidas vastasseisust ja erimeelsusest jõuda koostööni.

Abi saab kolmetunniselt koolituselt, mille eesmärk on mõista konflikti olemust, analüüsida mõnda konfliktset olukorda leidmaks tee konfliktist koostööni jõudmiseks.

Ühiselt arutleme teemadel:
♦ Mis on konflikt ja miks me eriarvamusel oleme?
♦ Mis on koostöö ja kuidas selleni jõuda?

Koolitaja on Mare Muskat, kes on õppinud andragoogina suhtlemisoskusi Tallinna Ülikoolis, praktiseerinud koolitajana pangas, toetanud tudengite õppimist ning aidanud koostööd arendada ka kõnekeskuses koolitus- ja kvaliteedijuhina.

Küsi infot/registreeru: info@koolituskursused.ee või helista numbrile 5255134

Sageli märkamatult saame ja anname tagasidet, kuid kuidas seda teha nii, et soovitud muutus ka aset leiaks?
Koolitus loob võimaluse:

♦ suurendada teadmist tagasiside saamise ja andmise viisidest
♦ teada ja harjutada tagasiside andmise tehnikaid
♦ kogeda tunnustava tagasiside positiivset mõju

Koolitaja on Mare Muskat, kes on tagasisidestamist õppinud ja praktiseerinud koolis õppijana ja õppejõuna, samuti töökeskkonnas kvaliteedi parendamisel ning kogenud toetava tagasiside positiivset mõju ja inimeste võimekuse avaldumist.

Küsi infot/registreeru: info@koolituskursused.ee või helista numbrile 5255134

Märkad enda mõtteviisis ja kõnes sõna PEAB? Mis meid motiveerib  ja kuidas motiveerida?

Kolmetunnise koolituse kestel arutleme ühiselt ja leiame igaühele sobiva motivaatori, millest ammutada tahtejõudu ja elurõõmu.

Koolitus on kohandatav igale töögrupile või isiklikule huvile.

Koolitaja on Mare Muskat, kes on õppinud andragoogina suhtlemisoskusi Tallinna Ülikoolis, praktiseerinud neid nii nõustajana pangas, kõnekeskuses koolitus- ja kvaliteedijuhina kui ka suheldes tudengitega.

Koolitushuvi palun edastada e-kirjaga aadressile info@koolituskursused.ee

Kuidas ennast edukalt väljendada?

Sageli kogeme suhtlemisel mittemõistmist ja vastupanu. Miks? Ilmekas näide on mõni koosolek, esitlus või lihtsalt tunneme seda omavahel vesteldes… Kuidas ennast suuliselt väljendada nii, et oled mõistetud ja suhted on sõbralikud?

Kui tunned, et suuline sõnum ei saavuta soovitud tulemusi, siis on abiks eduka eneseväljenduse koolitus. Koolitusel keskendume suulise sõnumi mõjususele ning kuidas väljendada ennast nii, et suhtluse osalised üksteist mõistaksid ja sõnumid täidavad eesmärki.

Koolituse tulemusena on osalejale loodud eeldused:

  • Teadvustada sõnade mitmetähenduslikkust ja mõju
  • Koostada edukat suulist sõnumit saavutamaks suhtluseesmärk

Koolitaja on Mare Muskat, kes on õppinud andragoogina suhtlemisoskusi Tallinna Ülikoolis, praktiseerinud neid nii nõustajana pangas, kõnekeskuses koolitus- ja kvaliteedijuhina kui ka suheldes tudengitega.

Küsi infot: info@koolituskursused.ee või helista numbrile 5255134

Vaata lühivideosid suulise eneseväljenduse arendamiseks

Kuidas juhtida vestlust?

Kas esineb sageli probleemi, kus räägitakse küll olulisest asjast, kuid pikalt ja laialt?  Samas on kiire ja tähtsad tegemised või kliendid ootamas…

Abiks võib olla teadmine vestluse juhtimisest! Koolitusel käsitleme küsimis- ja kuulamisoskusi, mis aitavad vestlust juhtida täitmaks edukalt suhtluseesmärki ilma pikalt aega kulutamata.

Koolituse tulemusena on osalejale loodud eeldused:

♦ teada vestluse juhtimise tehnikaid
♦ kogeda edukat vestluse juhtimist.

Koolitaja on Mare Muskat, kes on õppinud andragoogina suhtlemisoskusi Tallinna Ülikoolis, praktiseerinud neid nii nõustajana pangas, kõnekeskuses koolitus- ja kvaliteedijuhina kui ka igapäevases suhtlemises.

Koolitushuvi palun edastada e-kirjaga aadressile info@koolituskursused.ee

Vaata videot suhtlemise arendamiseks

Kindlasti oled tundnud, et aeg ja selle tajumine on erinevates olukordades veidralt erimõõtmelised – vahel on minut pikk ja veniv, teinekord “aeg lendab “.

Miks see nii on ja kuidas allutada aeg endale – seda saab 3-tunnisel koolitusel teada ja kogeda!

Koolitusel  õpid märkama ajataju ning lood isiklikud enesejuhtimise tehnikad.

Koolitaja on Mare Muskat, kes on õppinud aega allutama ja omandanud sealjuures erinevaid tehnikaid ning meelsasti toetab igaüht oma tehnikate leidmisel ja arendamisel.

Koolitushuvi palun edastada e-kirjaga info@koolituskursused.ee

Õpid pea iga päev ja kas ka Sinul kaob vahel õpimotivatsioon või on raske keskenduda?

Kui jah, siis abiks on Õppimine meeldivaks kursus, mis sisaldab kolme 3-tunnist koolitust:

  • Õpihoiakud, mille tulemusena oskad planeerida, teostada ja hinnata oma õppimistegevusi ning teadvustada enda õpihoiakut ja õpistiili. Koolitusel käsitletavad teemad on – õpiharjumused (sh pindmine või sügav õppimine), ajaplaneerimine, õpieesmärgi seadmine, õpitõkked ja õpimotivatsioon.
  • Õpitehnikad, mille tulemusena tead ja oskad kasutada erinevaid õpitehnikaid. Koolitusel harjutame lugemist ja konspekteerimist hõlbustavaid tehnikaid, samuti kuidas küsida ja kriitiliselt mõelda.
  • Koostöös õppimine (loe lähemalt siin), mille tulemusena koged eeldatavasti positiivset sünergiat grupitööst. Head kogemused aga toetavad ja suurendavad õpimotivatsiooni! Lisaks arendad enda suhtlemis-ja koostööoskusi ning saad paremad õpitulemused.

Koolitustel keskendume iga osaleja huvile ja vajadusele toetava suhtumisega ning kasutame aktiivõppe meetodeid, lisaks teeme eneseanalüüsi teste.

Koolitaja on Mare Muskat, kes andragoogina ja õpioskusi õpetades on õppinud edukalt õppima ning meelsasti toetab nüüd õppijaid!

Huvi korral kirjuta info@koolituskursused.ee või helista numbrile 5255134

Kursus omab koolitusluba nr 6855HTM

Mõned lühivideod:

Milleks õppida? – vastuse leidad siin
Kuidas saada üle viitsimatusest õppida? – leia head nipid siin
Kuidas meelde jätta loetut? – vaata tehnikaid siin
Kuidas õppida eksamiks viimasel hetkel? – vaata siin
Mis on prokrastineerimine? – vaata lähemalt siin
Kuidas prokrastineerimisest üle saada? – mõned nipid siin